سدیم نیترات 250 گرمی0 رای

15,000 تومانسدیم نیترات 250 گرمی 

 
نام دیگر             Peru saltpeter و Nitratine            
فرمول مولکولی
                          NaNO3                               
جرم مولی
                       84.99 g/mol                  
چگالی
                       2.257 g/cm3                         
دمای ذوب                            308°C 
دمای جوش                            380°C
شکل ظاهری                            پودر سفید   
محصولات مرتبط