سدیم کربنات 250 گرمی0 رای

12,000 تومانسدیم کربنات 250 گرمی

 
نام دیگر                 کربنات دو سود، سودا اش، کریستال سودا            
فرمول مولکولی
                                 Na2CO3
جرم مولی
                             105.98 g/mol
چگالی
                               2.54 g/cm3
دمای ذوب                                    851°C 
دمای جوش                                   1600°C
شکل ظاهری                         کریستال (پرک) زرد روشن 
محصولات مرتبط