سدیم کرومات 250 گرمی0 رای

36,000 تومانسدیم کرومات 250 گرمی 

 
نام دیگر                 Chromium disodium oxide            
فرمول مولکولی                              Na2CrO4
جرم مولی                         161.97 g/mol
چگالی
                           2.698 g/cm3                  
دمای ذوب                               792°C
شکل ظاهری                               کریستال زرد 
محصولات مرتبط