سدیم یدات 50 گرمی0 رای

45,000 تومانسدیم یدات 50 گرمی

 
نام دیگر                 iodic acid sodium salt            
فرمول مولکولی
                           NaIO3                               
جرم مولی
                      197.89 g/mol                  
چگالی
                       4.28 g/cm3                         
دمای ذوب                            425°C 
شکل ظاهری                       کریستال های سفید   
محصولات مرتبط