سدیم یدید 50 گرمی0 رای

45,000 تومانسدیم یدید 50 گرمی

 
فرمول مولکولی
                         NaI                          
جرم مولی
                  149.89 g/mol                
چگالی
                   3.67 g/cm3                
دمای ذوب                        660°C 
دمای جوش                        1304°C
شکل ظاهری                        پودر سفید   
محصولات مرتبط