سرب اا نیترات 250 گرمی0 رای

20,000 تومانسرب اا نیترات 250 گرمی 

 
نام های دیگر          Plumbous nitrate ، Lead nitrate         
فرمول مولکولی
                          Pb(NO3)2
جرم مولی                          331.2 g/mol
چگالی                          4.53 g/cm3
دمای ذوب                             270°C                 
شکل ظاهری                  کریستال های سفید یا بی رنگ
محصولات مرتبط