سرب اکسید 250 گرمی0 رای

24,000 تومانسرب اکسید 250 گرمی

 
نام های دیگر          Lead monoxide، Litharge، Massicot        
فرمول مولکولی
                                 PbO
جرم مولی                             223.20 g/mol
چگالی                               9.53 g/cm3
دمای ذوب                                  888°C                 
دمای جوش                                 1477°C
شکل ظاهری                              پودر زرد یا قرمز
محصولات مرتبط