سرکه 250 میلی0 رای

12,000 تومانسرکه 250 میلی 


نام دیگر                استیک اسید            
فرمول مولکولی                 C2H4O2           
جرم مولی
             60.05 g/mol            
چگالی
            1.049 g/cm3             
دمای ذوب                16-17°C 
دمای جوش               117-118°C
شکل ظاهری               مایع بی رنگ            
محصولات مرتبط