سیلیکاژل 250 گرمی0 رای

85,000 تومانسیلیکاژل 250 گرمی 


فرمول مولکولی
                       SiO2
جرم مولی
                   60.08 g/mol                 
چگالی                      2.6 g/cm3
دمای ذوب                        1610°C
دمای جوش                        2230°C
شکل ظاهری                      دانه های شفاف
محصولات مرتبط