فرمیک اسید 250 میلی

فرمیک اسید 250 میلی0 رای

26,000 تومانفرمیک اسید 250 میلی 


نام دیگر            متانوئیک اسید ، جوهر مورچه         
فرمول مولکولی                       CH2O2
جرم مولی                    46.03 g/mol
چگالی
                  1.22 g/cm3               
دمای ذوب                        8.4°C
دمای جوش                      100.8°C
شکل ظاهری                     مایع بی رنگ       
محصولات مرتبط