قلع اا کلرید 250 گرمی

قلع اا کلرید 250 گرمی0 رای

120,000 تومانقلع اا کلرید 250 گرمی

 
نام دیگر          Tin dichloride           
               Tin salt  
فرمول مولکولی                 SnCl2
جرم مولی           189.60 g/mol
چگالی
          3.95 g/cm3       
دمای ذوب               247°C
دمای جوش               623°C
شکل ظاهری         بلورهای جامد سفید
محصولات مرتبط