لیتیم سولفات

لیتیم سولفات0 رای

20,000 تومانلیتیم سولفات 

 
فرمول مولکولی
                        Li2SO4
جرم مولی                 109.9376 g/mol
چگالی                      2.22 g/cm3
دمای ذوب                         859°C                 
شکل ظاهری                   جامد کریستالی سفید               
محصولات مرتبط