لیتیم نیترات 20 گرمی

لیتیم نیترات 20 گرمی0 رای

38,000 تومانلیتیم نیترات 20 گرمی 


نام دیگر                   Lithium nitrate     
فرمول مولکولی
                        LiNO3
جرم مولی                    68.946 g/mol
چگالی                      2.38 g/cm3
دمای ذوب                         255°C                 
دمای جوش                         873°C                    
شکل ظاهری            پودر سفید متمایل به زرد روشن         
محصولات مرتبط