متیل اتیل کتون 250 میلی

متیل اتیل کتون 250 میلی0 رای

14,000 تومانمتیل اتیل کتون 250 میلی 

 
نام دیگر         Methylpropanone و Methylacetone        
فرمول مولکولی                                C4H8O
جرم مولی                             72.11 g/mol      
چگالی                            0.805 g/cm3             
دمای ذوب                                 86°C -
دمای جوش                               79.64°C
شکل ظاهری                              مایع بی رنگ
محصولات مرتبط