محلول سبز مالاشیت 60 میلی

محلول سبز مالاشیت 60 میلی0 رای

15,000 تومانمحلول سبز مالاشیت 60 میلی 

این ترکیب یک رنگ کاتیونیست و یکی ازفراورده های رنگی آنیلین است. این ماده سرطان زاست.
 
نام دیگر       Aniline green ، Victoria green B      
فرمول مولکولی
             (C23H25ClN2 (chloride              
جرم مولی                 364.911 g/mol                 
محصولات مرتبط