محلول متیلن بلو 250 میلی0 رای

15,000 تومانمحلول متیلن بلو 250 میلی 

 
فرمول مولکولی
           C16H18N3SCl           
جرم مولی
           319.85 g/mol
دمای ذوب              100-110°C 
دمای جوش               تجزیه می شود
شکل ظاهری                  پودر آبی
محصولات مرتبط