مس هیدروکسید 250 گرمی

مس هیدروکسید 250 گرمی0 رای

20,000 تومانمس هیدروکسید 250 گرمی 


نام دیگر            Cupric hydroxide          
فرمول مولکولی                  Cu(OH)2
جرم مولی               97.561 g/mol      
چگالی              3.368 g/cm−3             
دمای ذوب                     80°C
شکل ظاهری                     جامد آبی         
محصولات مرتبط