منیزیم اکسید 250 گرمی

منیزیم اکسید 250 گرمی0 رای

14,000 تومانمنیزیم اکسید 250 گرمی 

 
نام دیگر                 اتانول ، الکل میوه          
فرمول مولکولی                      MgO          
جرم مولی
               40.304 g/mol
چگالی
                3.58 g/cm3
دمای ذوب                    2852°C 
دمای جوش                    3600°C
شکل ظاهری                     پودر سفید                
محصولات مرتبط