نیتریک اسید 250 میلی

نیتریک اسید 250 میلی0 رای

14,000 توماننیتریک اسید 250 میلی
 

نام دیگر                    Acidum
فرمول مولکولی
                    HNO3                
جرم مولی
                63.01 g/mol            
چگالی
              1.5129 g/cm3
دمای ذوب                      42°C- 
دمای جوش                      83°C
شکل ظاهری             مایع بی رنگ و شفاف          

 

محصولات مرتبط