نیکل کلرید 250 گرمی0 رای

18,000 توماننیکل کلرید 250 گرمی 

 
نام دیگر             Nickel(II) chloride            
فرمول مولکولی                       NiCl2          
جرم مولی
               129.59 g/mol
چگالی
                 3.55 g/cm3
دمای ذوب                     1001°C 
شکل ظاهری            کریستال های زرد-قهوه ای          
محصولات مرتبط