پتاسیم تیو سیانات 50 گرمی0 رای

17,000 تومانپتاسیم تیو سیانات 50 گرمی
 

نام دیگر           Potassium isothiocyanate          
فرمول مولکولی                         KSCN           
جرم مولی
                   97.181 g/mol      
چگالی
                    1.886 g/cm3
دمای ذوب                         173°C 
دمای جوش                         500°C
شکل ظاهری                  کریستال های بی رنگ 

 

محصولات مرتبط