پتاسیم فلوئورید 250 گرمی0 رای

25,000 تومانپتاسیم فلوئورید 250 گرمی 

 
فرمول مولکولی                         KF
جرم مولی
               58.0967 g/mol               
چگالی
                  2.48 g/cm3               
دمای ذوب                       858ºC 
دمای جوش                      1505ºC            
شکل ظاهری                کریستال های بی رنگ
محصولات مرتبط