پتاسیم نیترات 250 گرمی0 رای

25,000 تومانپتاسیم نیترات 250 گرمی 

 
نام دیگر           Saltpetre        
فرمول مولکولی             KNO3           
جرم مولی
      101.103 g/mol      
چگالی
        2.109 g/cm3
دمای ذوب             334°C 
دمای جوش                 -
شکل ظاهری             پودر سفید
محصولات مرتبط