پتاسیم کربنات 250 گرمی0 رای

32,000 تومانپتاسیم کربنات 250 گرمی 

 
نام دیگر                  خاکستر مروارید     
فرمول مولکولی
                    K2CO3
جرم مولی
              138.205 g/mol            
چگالی
                 2.43 g/mL                    
دمای ذوب                      891ºC 
دمای جوش                          -               
شکل ظاهری                     جامد سفید 
محصولات مرتبط