پتاسیم یدات 50 گرمی0 رای

35,000 تومانپتاسیم یدات 50 گرمی 

 
نام دیگر               Iodic acid
فرمول مولکولی                  KIO3
جرم مولی
             214 g/mol            
چگالی
            3.89 g/cm3          
دمای ذوب                 560°C 
شکل ظاهری                 پودر سفید               
محصولات مرتبط