پتاسیم یدید 50 گرمی0 رای

48,000 تومانپتاسیم یدید 50 گرمی 


نام دیگر                      -
فرمول مولکولی                     KI
جرم مولی
              166 g/mol            
چگالی
             3.12 g/cm3          
دمای ذوب                 681°C 
دمای جوش                 1330°C               
شکل ظاهری                 پودر سفید   
محصولات مرتبط