کبالت سولفات 50 گرمی0 رای

60,000 تومانکبالت سولفات 50 گرمی 

 
نام دیگر                    زاج سفید  
فرمول مولکولی                   CoSO4
جرم مولی                 155 g/mol
دمای ذوب                   96.8°C           
شکل ظاهری        پودر بلوری صورتی-قرمز رنگ     
محصولات مرتبط