گرافیت پودر 50 گرمی0 رای

20,000 تومانگرافیت پودر 50 گرمی 

یکی از دگرشکل های کربن که از قرار گرفتن 6 اتم کربن به شکل 6 ضلعی منتظم پدید آمده گرفیت است که در ساخت نوک استفاده می شود. گرافیت پایدارترین شکل کربن است که ضد زنگ و مقاوم در برابر حرارت می باشد.
محصولات مرتبط