گوگرد 250 گرمی0 رای

10,000 تومانگوگرد 250 گرمی 

این نافلز با نماد شیمیایی S از خانواده اکسیژن و به شکل بلورهای زرد رنگ است. در اثر ترکیب گوگرد با هیدروژن بوی نامطبوعی شبیه تخم مرغ فاسد تولید می شود. این ماده در آب حل نمی شود.
محصولات مرتبط