یدات سدیم 50 گرمی

یدات سدیم 50 گرمی0 رای

45,000 تومانیدات سدیم 50 گرمی 

 
فرمول مولکولی
                 NaIO3                  
جرم مولی
             197.89 g/mol           
چگالی
              4.28 g/cm3
دمای ذوب                   425°C 
شکل ظاهری                 کریستال سفید  
محصولات مرتبط