ید جامد 50 گرمی

ید جامد 50 گرمی0 رای

85,000 تومانید جامد 50 گرمی 


 
خصوصیات:
 

فرمول مولکولی

                           I

جرم مولی

           126.90447 گرم بر مول

شکل ظاهری

    جامد با رنگ بنفش-خاکستری تیره شفاف

دمای ذوب

              113.5 درجه سانتیگراد

دمای جوش

              185.4 درجه سانتیگراد

چگالی

          4.933 گرم بر سانتیمتر مکعب

نام های دیگر

                      یدید جامدآزمایش های مرتبط
 
محصولات مرتبط