مولاژ زبان و دندان

مولاژ زبان و دندان0 رای

78,000 تومان
  مولاژ زبان و دندان   
زبان عضو متحرکی است که قسمتی از آن متعلق به دهان بوده و جسم زبان نام دارد و قسمت دیگر مربوط به حلق بوده و ریشه زبان خوانده می شود.بطور کلی قسمت اعظم زبان از عضلات مخطط ارادی ترکیب یافته و از اطراف بوسیله غشای مخاطی احاطه شده است. سطح تحتانی زبان صاف بوده و دارای طبقه زیر مخاط می باشد،بر عکس سطح فوقانی و خلفی زبان نا صاف و فاقد زیر مخاط است و به عبارت دیگر غشای مخاطی به طبقات عمقی خود محکم چسبیده و قابل لغزش نیست.
مولاژ زبان و دندان شرکت کیمیاگران جوان در اندازه طبیعی و از جنس PVC نشکن و رنگ آمیزی قابل شستشو ساخته شده و در آن علاوه بر جسم و ریشه زبان، بافت های مجاور آن شامل عضلات، اعصاب و غدد بزاقی نمایش داده شده است و بر طبق شماره های درج شده روی مدل قسمتهای زیر قابل شناسایی می باشد:
 
 • نوک زبان 
 • عضلات طولی - فوقانی زبان 
 • پرز برگی 
 • پرز قارچی 
 • پرز جامی 
 • سوراخ کور زبان 
 • عصب زبانی 
 • عضله لامی - زبانی 
 • عضله چانه ای - لامی 
 • عضله چانه ای - زبانی 
 • شاخه زبانی عصب زبانی - حلقی 
 • عضله چانه ای - زبانی 
 • غده زیر فکی 
 • عضله نیزه ای - زبانی 
 • عضله چانه ای - زبانی 
 • عضله عرضی زبان
 • لوزه زبانی 
 • عضله فکی - لامی 
 • شیار انتهایی
 • استخوان فک تحتانی 
 • شیار میانی زبان 
محصولات مرتبط