باریم اکسید 250 گرمی0 رای

32,000 تومانباریم اکسید 250 گرمی

 
نام دیگر           Barium monoxide          
فرمول مولکولی                     BaO
جرم مولی
             153.326 g/mol
چگالی
               5.72 g/cm3           
دمای ذوب                   1923°C 
دمای جوش                   2000°C 
شکل ظاهری                    جامد سفید 
محصولات مرتبط