باریم کلرید 250 گرمی0 رای

26,000 تومانباریم کلرید 250 گرمی

 
نام دیگر           Barium dichloride ؛ Muryate of Barytes         
فرمول مولکولی                                      BaCl2
جرم مولی
                               208.23 g/mol
چگالی
                                3.856 g/cm3
دمای ذوب                                     962°C 
دمای جوش                                     1560°C
شکل ظاهری                                     پودر سفید   
محصولات مرتبط