بنزن 250 میلی0 رای

25,000 تومانبنزن 250 میلی

 
نام دیگر                  بنزول، فنیل هیدرید               
فرمول مولکولی                         C6H6
جرم مولی
                  78.11 g/mol
چگالی
                  0.874 g/cm3           
دمای ذوب                       5.53°C 
دمای جوش                         80°C 
شکل ظاهری                     مایع بی رنگ                 
محصولات مرتبط