سالسلیک اسید 50 گرمی0 رای

20,000 تومانسالسلیک اسید 50 گرمی 


نام دیگر             هیدروکسی بنزونیک اسید
فرمول مولکولی                      C7H6O3
جرم مولی                 138.12 g/mol      
چگالی                  1.443 g/cm3           
دمای ذوب                   158-161°C     
دمای جوش                       211°C
شکل ظاهری                   جامد سفید رنگ                 
محصولات مرتبط