سدیم فسفات 250 گرمی1 رای

12,000 تومانسدیم فسفات 250 گرمی 


نام های دیگر                 تری سدیم فسفات       
فرمول مولکولی                    Na3PO4
جرم مولی                380.18 g/mol
چگالی                  1.62 g/cm3
دمای ذوب                       75°C                  
شکل ظاهری                      جامد سفید   
محصولات مرتبط