سدیم هیدروکسید 250 گرمی1 رای

15,000 تومانسدیم هیدروکسید 250 گرمی 

 
نام دیگر                           سود سوزآور            
فرمول مولکولی                             NaOH
جرم مولی                        39.99 g/mol
چگالی
                        2.13 g/cm3                  
دمای ذوب                             318°C
دمای جوش                            1388°C       
شکل ظاهری             کریستال های مات مومی رنگ سفید        
محصولات مرتبط