سرب پودر 100 گرمی0 رای

28,000 تومانسرب پودر 100 گرمی 

 
فرمول مولکولی
                                  Pb
جرم اتمی استاندارد                              207.2 g/mol
چگالی                              11.34 g/cm3
دمای ذوب                                327.46°C                 
دمای جوش                                 1749°C
شکل ظاهری                            پودر خاکستری کدر   
محصولات مرتبط