سولفوریک اسید 250 میلی0 رای

15,000 تومانسولفوریک اسید 250 میلی 

 
نام دیگر               سولفات هیدروژن
                 جوهر گوگرد
فرمول مولکولی
                   H2SO4
جرم مولی                 98.078 g/mol                 
چگالی                   1.84 g/cm3
دمای ذوب                     10°C
دمای جوش                     290°C
شکل ظاهری               مایع شفاف ، بی رنگ
محصولات مرتبط