فسفریک اسید 250 میلی0 رای

35,000 تومانفسفریک اسید 250 میلی 


نام دیگر             Orthophosphoric acid         
فرمول مولکولی                       H3PO4 
جرم مولی                    98.00 g/mol
چگالی
                  1.885 g/cm3               
دمای ذوب                      42.35°C
دمای جوش                       158°C
شکل ظاهری                     مایع چسبناک         
محصولات مرتبط