مالتوز 250 گرمی

مالتوز 250 گرمی0 رای

42,000 تومانمالتوز 250 گرمی 

 
نام دیگر                           Isomaltose
         6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose      
فرمول مولکولی
                           C12H22O11
جرم مولی                          342.30 g/mol
چگالی                            1.54 g/cm3
دمای ذوب                             160-165°C           
شکل ظاهری                        کریستال یا پودر سفید 
محصولات مرتبط