نیکل سولفات 250 گرمی

نیکل سولفات 250 گرمی0 رای

25,000 توماننیکل سولفات 250 گرمی 

 
نام دیگر             نیکل(II) سولفات          
فرمول مولکولی
               NiSO4           
جرم مولی
           154.76 g/mol          
چگالی
             3.68 g/cm3
دمای ذوب                  848°C 
شکل ظاهری              جامد سبز رنگ
محصولات مرتبط