هپتان 250 گرمی

هپتان 250 گرمی0 رای

28,000 تومانهپتان 250 گرمی

 
فرمول مولکولی
                             C7H16                                
جرم مولی
                        100.2 g/mol                  
چگالی
                       679.5 mg/mL                       
دمای ذوب                          90.1-91°C 
دمای جوش                             98-99°C
شکل ظاهری                           مایع بی رنگ 
محصولات مرتبط