پتاسیم سولفات 250 گرمی0 رای

35,000 تومانپتاسیم سولفات 250 گرمی 

 
نام دیگر          dipotassiumsulfate        
فرمول مولکولی                   K2SO4           
جرم مولی
             174.25 g/mol      
چگالی
              2.66 g/cm3
دمای ذوب                   1067°C 
دمای جوش                   1689°C
شکل ظاهری                   جامد سفید 
محصولات مرتبط