کلسیم کلرید 250 گرمی0 رای

16,000 تومانکلسیم کلرید 250 گرمی 

 
نام های دیگر                 calcium(II) chloride              
فرمول مولکولی
                            CaCl2
جرم مولی                        110.99 g/mol
چگالی                         2.15 g/cm3
دمای ذوب                            2160°C                 
دمای جوش                            1600°C<
شکل ظاهری                        جامد سفید یا رنگی         
محصولات مرتبط