گلیسیرین 250 میلی0 رای

21,000 تومانگلیسیرین 250 میلی 

 
نام دیگر                           glycerin     
فرمول مولکولی                           C۳H۸O۳
جرم مولی                        92.09 g/mol
چگالی                        1.261 g/cm3
دمای ذوب                           291.0°C                 
دمای جوش                            290°C                    
شکل ظاهری                      جامد بی رنگ روشن     
محصولات مرتبط